Деформации на гръдния кош


В анатомично отношение гръдния кош е изграден от ребрата, стернума и прешлените на гръдния сегмент на гръбначния стълб, поради което малформациите или деформациите на гръдния кош във всяка една от тези стуктури може да причини респираторни и кардио-...
 

Клинична оценка на терапевтичната ефикасност


Клинична оценка на терапевтичната ефикасност. Биомаркери и възможности за оптимизиране на лекарствената терапия. Излекуване – трайно отстраняване на клиничните прояви и нормализиране на всички показатели...
 

Водолечение


Водолечението се е прилагало от нашия народ от най-стари вре­мена. Благотворното действие на водата като лечебно и укрепващо (закаляващо) средство сега е доказано научно...
 

Хелиотерапия


Хелиотерапията (лечението със слънце) е метод за лечение и подобряване на здравословното състояние чрез слънчеви бани...
 

Зелена медицина


Ароматерапия - силата и неустоимото въздействие на ароматите са отдавна добре познати...
 

Банкя


Презентация по ЕПФФБ за гр. Банкя - географско положение, минерални извори, почивни и лечебни станции и др...
 

Модели на Трудова и Социална рехабилитация


Колкото и както да са се изменяли през вековете условията, съдържащи предпоставките за инвалидизиране на човека, инвалидност е имало, има и ще бъде трагичен спътник на човечеството и в бъдеще...
 

Топлолечение и парафинотерапия


Парафинът е бяло, твърдо, полупрозрачно вещество, получено при дестилацията на земното масло. Открит е през 1830 година от големия немски учен Карл фон Рейхенбах...
 

Физикална медицина


Физикалната медицина обединява съвкупност от науки за приложението на физикалните фактори върху човешкия организъм, с цел профилактика, лечение и възстановяване на здравия и болния човек...